Tylko krok dzieli Cię od otrzymania gwarantowanego upominku oraz wygrania wycieczki wartej 15 tys. zł dla dwóch osób.
Odnajdź numer Certyfikatu jaki otrzymałeś podczas zakupu okien i wejdź do gry!

Imię
pole wymagane  
Nazwisko
pole wymagane  
Adres
pole wymagane  
Kod pocztowy
pole wymagane  
Miejscowość
pole wymagane  
Telefon
pole wymagane  
Adres e-mail
pole wymagane  
Certyfikat ECLAZ
pole wymagane  
Nagroda
pole wymagane  
Twoja faktura zakupu
pole wymagane  

Weź udział w konkursie, Opisz swoje wymarzone wakacje ze Słońcem w tle

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulaminu Akcji Promocyjnej Twój ECLAZ.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, moich danych
osobowych dla celów marketingowych, tj. na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych
dotyczących akcji i konkursu „Twój ECLAZ” za pośrednictwem jednego lub kilku poniższych
kanałów komunikacji.
Telefon SMS E-mail

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS z siedzibą w Jaroszowcu, przy ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji Promocyjnej i Konkursu Twój ECLAZ., w tym w celu kierowania ofert promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Akcji Promocyjnej i Konkursu, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń, ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy (Regulaminu Akcji Promocyjnej i Konkursu) w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną. W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dobrowolnych zgód marketingowych, dane będą przetwarzane również w celach marketingowych w zakresie innych produktów niż oferowane w Akcji Promocyjnej i Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci marketingu, a wyrażona przez Pana/Panią zgoda marketingowa potwierdzać będzie brak naruszenia praw i wolności poprzez przetwarzanie danych. Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby zatrudnione u administratora, oraz podmioty współpracujące z administratorem danych (np. firmy informatyczne, kurierskie oraz organizujące działania marketingowe). Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji Promocyjnej i Konkursu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).


  Proszę czekać.

Przetwarzanie danych


ECLAZ

Wybór odpowiednich szyb do okien ma największy wpływ na parametry całego okna i komfort użytkowania domu.
Wybierz szyby CLIMATOP ECLAZ! Źródło światła i dobrego samopoczucia.

Dowiedz się więcej

Sponsor programu

Saint-Gobain
Innovative Materials Polska sp. z o.o.

ul. Szklanych Domów 1
42-510 Dąbrowa Górnicza pl.
pl.saint-gobain-building-glass.com

Infolinia

Telefon: 61 8250 785
E-mail: info@glasspartner.pl

Obserwuj nas!

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl